Một lần khi ông bị mất ví của mình với tất cả các thẻ tín dụng, ông tin vào sự trung thực của Finder và ngạc nhiên rằng tài khoản của mình đã được xóa ngay sau đó trống rỗng. Các công chúa anh muốn cứu, bởi vì ông tin rằng công chúa luôn những kết hôn, họ đã thực hiện các biện pháp kiểm soát mối thoát khỏi miệng của một con rồng. kể từ khi bạo lực hiệp sĩ ngây thơ ghét vì nó đã nói với anh ấy Realschule giáo viên của mình, ông đã phòng chống mối bằng hóa chất đi đến một luật sư và đã cho rất nhiều tiền, mà anh ta có thể làm việc cho mình. do đó đã làm sau đó cũng bằng con rồng đã gửi một lá thư.

diệt mối

Khi ba hiệp sĩ còn lại đã phải đối mặt với những hang rồng, tà ác bắt đầu con rồng trên những tồi tệ nhất để sỉ nhục và xúc phạm. Ông cáo buộc các con rồng là HIV dương tính có tỷ lệ nợ cao và đã cố tình của các điện diều từ. Ngoài ra, ông hỏi anh ta phải chọn một, đảng cánh hữu cực đoan trong cuộc tổng tuyển cử cuối cùng.

Tiết kiện thời gian hơn với các phương pháp diệt mối mới

Con rồng tiếng kêu vang lên không lâu về, bước vào phía trước của hang động phun thuốc muỗi của mình, thở ra lửa và hỏi, Ai bắt chuyện xung quanh đây rất hôi miệng Ông có cho biết hiệp sĩ ác và chỉ vào các hiệp sĩ đẹp, Đó!

Hắn muốn giết bạn, để giải cứu công chúa!   Gì cơ, rồng cao quý , người đẹp Knight cho biết, cho phép tôi để làm rõ sai lầm này …   Ở đây không rumdiskutiert! Khịt mũi con rồng rằng kể từ khi giờ địa phương của mình trong ’68igern cảm thấy không có mong muốn tranh luận, tranh cãi nhau về dịch vụ diệt chuột lại bắn, bóc vỏ hiệp sĩ đẹp từ áo giáp của mình và ăn anh ta lên. Sau đó ông trở về hang động của mình và uống vài lít xăng pha chì, để một lần nữa nhổ cháy khi cần thiết.

Những ác Hiệp sĩ bán các hiệp sĩ dũng cảm sau đó một loại gươm Dragonslayer GTI – mà ông đã xẻ mà không cần kiến thức của mình – và nói với hiệp sĩ dũng cảm: Vâng, người bạn thân, Camelot bảng tôi nghe nói rằng nó không phải là xa với sự dũng cảm của mình. Ha, sau đó đã diệt hết mối đất khóc những hiệp sĩ dũng cảm, và Vâng, bởi vì ông đã đọc mà! chiến binh dũng cảm luôn luôn gọi vào những dịp như vậy Vâng!. Sau đó, ông đã đi diệt mối pcs cùng với rút ra loại thanh kiếm Dragonslayer GTI trong hang động của con rồng.