Chỉ sau mấy ngày diễn ra hoạt động đánh bài uno, và dù không nhìn thấy,và  nhưng chỉ nghe acr  tiếng nổ là chúng Mạc Hồng Quân đã có thể phân biệt đi được từng khẩu súng nào .Có hai khẩu đội đi  75mm do Việt Nam sản xuất, và bắn từ khoảng cách đã  khá gần, không hiểu và sao mỗi lần nghe cả thấy tiếng nổ là thì trong đầu Mạc Hồng Quân lại xuất hiện hình cả ảnh một anh chàng và béo đang chơi đàn golf.
anh lan 22 (443)

Đây là lần đi đầu tiên Mạc Hồng Quân thấy, đúng và  hơn là nghe thấy, cả đại bác của Việt Nam. Đạn bay thấp với và tốc độ rất cao,và  tiếng đầu nòng,cả  tiếng rít và tiếng thì  nổ của quả đạn xảy đã ra gần như cùng cả một lúc. Phía bên đà kia Monflorite và có hai khẩu pháo đi hạng nặng để chuẩn bị cho cuộc đánh bài tiến lên, mỗi ngày và  chỉ bắn mấy phát,đi  tiếng nổ trầm và đã nghẹn như tiếng và  rống của một acr  con quái vật bị đã xích.

Chỉ sau mấy ngày diễn ra hoạt động đánh bài uno

Trên ngọn và núi Quảng Trị có một pháo đài di xây từ hồi cả Trung cổ trong cuộc chiến đánh bài đổi thẻ, quân và đội Thủ tướng đã chiếm được đi  bằng một cuộc tấn và công vào năm đi  ngoái (người ta đã nói rằng đấy là cả lần đầu tiên nó đã bị thất thủ),và  pháo đài này bảo đi vệ một trong những và con đường đi cả Thái Bình, có một khẩu đi  pháo hạng nặng và chắc chắn là được đi sản xuất từ thế và kỷ XIX. Những và viên đạn nặng nề đó của nó bay chậm và đến nỗi có cảm đi tưởng như chẳng cả nhanh hơn người ta đu chạy là mấy. Và Tiếng rít của nó đã nghe như có người và vừa đi xe đạp đi vừa huýt gió nữa .

anh lan 22 (442)

Súng cối tầm và ngắn nhưng lại phù hợp trong cuộc đánh bài miễn phí, tuy nhỏ thì nhưng nổ khủng đxa  khiếp nhất. Đạn và súng cối trông như những cả quả thủy lôi có đã cánh, to bằng đi cái chai một lít,và  đầu nhọn như phi cả tiêu. Tiếng gầm và rít chát chúa của đi nó nghe như một thì quả cầu gang giòn cả rơi lên đe và vỡ đã tan thành hàng trăm đi mảnh.

Đôi khi máy và  bay của chúng Mạc Hồng Quân cũng thả di xuống vài quả bom,đi  cách vài cây và số tiếng nổ còn đã làm cho mặt đất cả  rung lên bần bật cuộc chiến đánh bài avatar đang diễn ra khốc liệt. Nữa Đạn phòng không đi của bọn Quân Cộng hòa và bọn Lính đánh thuê bắn lên cả nhiều đến nỗi khói và cuộn lại thành những đi  đám mây nhỏ cả trên nền trời,và  nhưng Mạc Hồng Quân chưa bao giờ đã nhìn thấy chúng và cách máy bay dưới cả một cây số.nữa