Không có gì bí mật khi phạm vi tiếp cận hữu cơ đang giảm trên các mạng xã hội (đặc biệt là Facebook). Nó được sử dụng để được rằng các doanh nghiệp có thể tích lũy một sau rất lớn trên một nền tảng xã hội và sau đó đếm trên tất cả những người để xem bài viết của họ khi họ đăng nhập. Đối với các mạng thời gian thực, lượng nội dung đã phát nổ và nó có thể giống như la hét vào khoảng trống. Đối với các mạng được sắp xếp khác, các bài đăng từ các doanh nghiệp đã được sắp xếp ngay từ nguồn cấp dữ liệu.

đánh bài không có gì bí mật khi phạm vi tiếp cận hữu cơ

đánh bài không có gì bí mật khi phạm vi tiếp cận hữu cơ.

Có thể bạn đã thấy phạm vi tiếp cận không phải trả tiền của mình giảm mạnh từ những năm 1000 xuống 10 khi bạn đăng cập nhật lên các trang công ty của mình. Sự thật là khi nói đến xã hội bây giờ, bạn sẽ phải trả tiền để chơi. Điều này có nghĩa là biết đối tượng xã hội của bạn, tương tác với họ và sử dụng các phương pháp nhắm mục tiêu quảng cáo để đảm bảo bài đăng của bạn đang tìm đúng người. đánh bài, bài bạc.