Xây dựng lý tưởng cao đẹp.

>> Tham khảo: máy lọc không khí ideal chính hãng

Lý tưởng thường cao hơn so với hiện thực. Lý tưởng chỉ đạo mọi hành động của con người, làm con người hi vọng vào tương lai, sẵn sàng nỗ lực và hi sinh để thực hiện lý tưởng. Xã hội XHCN là xã hội tiến bộ nhất trong lịch sử xã hội loài người từ trước đến nay. Ở nước ta, chế độ XHCN được xây dựng lên từ đói nghèo lạc hậu, mặc dù trải qua hơn nửa thế kỷ không ngừng nỗ lực, đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng vẫn chỉ là giai đoạn đầu của CNXH.

Con đường phía trước còn rẫt xa, người lãnh đạo phải xây dựng được niềm tin về CNXH. Lý tưởng, niềm tin là mục tiêu phấn đấu của con người, nếu không có thì sẽ mất phương hướng, mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Mục tiêu giống như chiếc la bàn trên chiếc tàu lênh đênh trên đại dương rộng lớn.

Máy hút ẩm Stadler Form Albert

>> Đào tạo xì tố

Nếu một người không có mục tiêu

>> Xem thêm: Máy lọc không khí Stadler Form

thì anh ta cũng chỉ như cánh bèo trôi nổi trên dòng nước, khi cuộc sống gặp khó khăn sẽ oán trời trách người, sẽ gục ngã hoàn toàn. Chi có xây dựng niểm tin vào CNXH mới có thể liên hệ giữa công tác của bản thân và sự nghiệp CNXH, chịu nhọc mệt, chịu oán trách để làm tốt chức trách của mình.

>> Xem thêm sản phẩm được ưa chuộng: máy lọc không khí daikin

Lý tưởng là sức mạnh tinh thẩn của nhà lãnh đạo. Người có lý tưởng vĩ đại, cuộc sống sẽ phát ra những ánh hào quang sáng chói. Người có mục đích to lớn sẽ lấy lao động thay cho nghỉ ngơi. Nếu một người theo đuổi mục tiêu càng cao, thì tài năng của anh ta càng được phát huy nhanh chóng, và sẽ đóng góp nhiều cho xã hội

>> Xem thêm: Dùng người phải chú ý đến hiệu quả thực tế