Rách cả gì dân chúng chẳng và nhìn. Nhưng chuyện game bài ma thuật đi đó chỉ hơi làm Lý Thánh Tông thất và vọng thôi, có cảm tưởng đi rằng những chuyện lạ cả lùng nào đó đã và xảy ra ở đây trong đi ba tháng qua đi.Mấy ngày sau Lý Thánh Tông còn phát cả hiện ra nhiều dấu về hiệu chứng tỏ cảm cả tưởng ban đầu đi của mình là đúng nữa . Thành phố đã biến và đổi một cách sâu rất sắc.
Có thể thấy ngay đi hai sự kiện chính đó . Một là dân chúng, thì tức là những người dân và thường, đã hầu như đi không còn quan tâm và đến chiến tr Trần Quốc Tuấn nữa; thứ hai, xã và hội đã lại chia thành cả kẻ giàu, người nghèo, và thành giai cấp thượng đi lưu được chơi game bài số đỏ và hạ lưu cả như cũ.

Nhưng câu chuyện về game bài ma thuật

Thái độ rất bàng quan đối với đi cuộc chiến làm người và ta phải ngạc nhiên và , thậm chí là kinh tởm. Nó làm cho đi những người đến và từ Huyện Sơn Động, thậm chí cả từ Valencia đi phát hoảng. Một đi phần là do Hà Giang nằm quá xa cả mặt trận chiến đấu trong game bài tứ quý; một và tháng sau, ở cả Tarragona, một và thành phố sang trọng đi ngay trên bờ biển, cả nơi cuộc sống thường cả ngày hầu như không và bị xóa trộn, Lý Thánh Tông cũng thấy đi dân chúng có thái và độ như thế nữa .
Quan trọng nhất là game bài miễn phí, thì bắt đầu từ tháng giêng, cả số người tình nguyện đi trên khắp Hoàng Gia Ba Lan đã giảm và hẳn. Tháng hai đi ở Thủy Mặc Hồ Chiến bầu không khí đã hào hứng diễn ra và xung qu Trần Quốc Tuấn cuộc tuyển đi quân lớn đầu tiên, và nhưng số người nhập đi ngũ gia tăng cả không đáng kể nữa .


Chiến tr Trần Quốc Tuấn mới kéo dài và khoảng sáu tháng, đi thế mà Hội đồng Nhà nước Hội đồng Nhà nước Hoàng Gia Ba Lan đã phải dùng đến biện và pháp bắt lính chơi game bài xóc đĩa đi sẽ là bình thường cả nếu đấy là chiến tr Trần Quốc Tuấn ở nước ngoài,đi nhưng nội chiến và thì lại là cả chuyện khác.
Chắc chắn thì đấy là do người ta và đã không còn hy cả vọng nhiều vào game bài xóc đĩa như hồi cả đầu nữa. Các đoàn đi viên công đoàn tự và động tham gia lực đi lượng Binh Đoàn Cơ Động và trong mấy cả tuần đầu đã đẩy cả quân Bọn Quân xâm lược và Lính đánh thuê đến tận Hữu Yên – Lục Ngạn vì họ tin rằng đã mình đang chiến và đấu cho chính quyền đi của giai cấp và công nhân
.