Quay trở lại những năm 1970, khi người ta chắc chắn rằng trong tương lai gốm mỹ nghệ triển vọng kinh doanh của chúng tôi nằm trong việc sản xuất máy tính và các sản phẩm gốm sứ bát tràng liên quan đến máy tính. Một số quản lý họ  đã bắt đầu cho thấy mô hình IBM công ty. cơ cấu tổ chức của IBM là tập trung cao độ, và một số tranh luận đó là các khóa học phù hợp gốm sứ bát tràng tại đây để làm theo.

Một yếu tố khác làm cho mọi người có xu hướng thực hiện tập trung gốm sứ bát tràng vì các yêu cầu mới của các máy sản xuất. Trước khi tham gia sản xuất máy tính, cấu trúc của họ  là chỉ thích hợp cho việc sản xuất các thiết bị, phân cấp, mỗi cơ sở có trách nhiệm cho một dòng sản phẩm gốm mỹ nghệ thuộc tính cụ thể, khả năng tương tác và độc lập.

Cấu trúc này được gốm sứ bát tràng chứng minh là có hiệu quả trong sản xuất các thiết bị, một số người tin rằng cấu trúc này được áp dụng trong sản xuất máy tính cũng có hiệu quả như nhau.

Tuy nhiên, hai đặc điểm cơ bản của ngành công nghiệp máy tính như là một trở ngại cho các ý tưởng. Thứ nhất, phạm vi tổng thể của phần mềm mới cho họ . Làm thế nào gốm mỹ nghệ sẽ tổ chức của bạn để sản xuất phần mềm?

Hai đặc điểm cơ bản của sửa bát tràng được khắc họa

Báo cáo cho ai? Bạn cần có những kỹ năng và gốm sứ bát tràng làm thế nào? Thứ hai, ngành công nghiệp máy tính là khu vực có hệ thống, nó đòi hỏi phần: phần mềm, bộ nhớ, thiết bị lưu trữ bên ngoài, hệ điều hành … để lắp ráp một sản phẩm gốm sứ bát tràng có thể được bán ra, cũng cần các dịch vụ gốm mỹ nghệ bảo trì và hoàn hảo hơn. Do đó, hợp tác chặt chẽ là cần thiết.

Hai đặc điểm cơ bản của sửa bát tràng được khắc họa

họ  phải đối mặt với thách thức này bằng cách áp dụng nhiều hình thức khác nhau cốc sứ bát tràng giá rẻ của tổ chức. Thậm chí còn được chia thành các cơ sở, theo cơ cấu nhóm, và tổ chức của các bộ phận có nhiệm vụ khác nhau, hội đồng và ủy ban tất cả nhằm thúc đẩy cốc sứ bát tràng sự hợp tác.

Qua thời gian, những nỗ lực này đã tạo ra một hệ thống hành chính phức tạp, dẫn đến các vấn đề nảy sinh là cần phải thông báo quyết định chính sách thông qua cốc sứ bát tràng giá rẻ cuối cấp này đến cấp khác, khi mọi quyết định trì hoãn hàng tuần cốc sứ bát tràng hoặc thậm chí hàng tháng.

Đến năm 1990, chúng tôi đang trong cuộc khủng hoảng. Ủy Ban sẽ thực hiện cốc sứ bát tràng giá rẻ để đưa ra quyết định của họ  để kéo dài thời gian để đưa ra quyết định cốc sứ bát tràng.

Một ví dụ là ở Trung ương, chỉ đạo hoạt động Ban máy tính để tạo ra sự hợp tác và tập trung tốt hơn vào các hoạt động máy tính, nó ngăn cản sự quyết định quan trọng – ngay sau cốc sứ bát tràng giá rẻ khi chúng tôi tham gia vào thị trường cốc sứ bát tràng http://gomhailong.vn/coc-tach-su đang cạnh tranh mạnh mẽ trong những năm 1990 và thực tế là ngay cả các phần không liên quan đến máy vi tính cũng bị ảnh hưởng nặng nề.