Hai đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Công ty IBM rất am hiểu tin tức của Công ty Microsoft, nhưng họ không ngờ rằng Công ty đồng hồ chống nước nữ Microsoft đã có trong tay hơn 40 công nhân viên và một ừụ sở làm việc khá đẹp mắt. Những tình hình họ nắm được của Công ty Microsoft chẳng qua là tình hình của mấy tháng trước, họ không thể ngờ rằng Công ty nhỏ bé này lại phát triển nhanh như vậy. Hai đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Công ty IBM đều tin tưởng rằng, Công ty Microsoft có thể làm được thành công phần mềm cho IBM. Nhưng có thể giao hàng theo đúng như IBM đề nghị hay không thì họ hơi lo lắng.

Nhưng hai người cũng hết sức lo lắng cho vấn đề đồng hồ cơ chính hãng an ninh. Theo họ thì với bản lĩnh giỏi giang của những chàng trai trẻ của Bill Gates thì họ dễ dàng ăn

Cắp được một vài kỹ thuật tạo đồng hồ chống nước nữ của IBM.

Vì vậy, họ yêu cầu Bill Gates cần phải giảm đến mức tối thiểu nguy hiểm trong lĩnh vực này.

đồng hồ cơ chính hãng

Sau khi trở về Công ty đồng hồ kim dạ quang IBM, họ đã hết sức hiểu về Công ty Microsoữ nên họ tin rằng những chàng trai trẻ này rất xứng đáng để làm việc lớn.

Bill Gates vừa mừng vừa lo về sự chủ động hợp tác của Công ty IBM. Đây quả là một khách hàng lớn nhất trên thị trường máy vi tính của nước Mỹ. Công ty Microsoít nhỏ bé có thể hợp tác làm ăn với Công ty này là một việc vô cùng giỏi giang. Nói về IBM thì đúng là khác hẳn với những Công ty khác. Dù là thực lực kinh tế, kỹ thuật hay là trình độ quản lý thì trúng nền kinh tế thị ưường Công ty IBM vẫn xứng đáng là một đại gia. Tuy nhiên, hợp tác ữong lĩnh vực nào thì Bill Gates không tài nào đoán được, vì đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Công ty không nói rõ.
Chiến thuật đánh cơ bạc xì tố mới nhất ít ai biết http://daotaoxito.com/