Ngày đầu tiên đi làm, anh Phong Vũ dẫn Nguyệt Hằng vào phòng dự án game đánh bài online cô sẽ làm việc ở phòng ngày, và tất nhiên sếp cô sẽ không phải là anh Phong Vũ. Anh Phong Vũ đưa cô vào giời thiệu với