Các thuyền buồm đánh cá Hà Lan không biết phép lịch sự! “Khóc Stubb.” Khéo bây giờ chả còn ai thích đánh bài xì tố nữa rồi, người đàn ông, như năm mươi ngàn line-of-chiến-tàu tải trọng của quỷ tóc đỏ. d’gì ngươi nói, Tashtego; bạn lại