Là khi con đường rẽ lối, chúng ta chẳng quan tâm nhiều đến game cao thấp còn chung tay đi trên cùng một con đường.Để rồi, đôi khi em chẳng còn sức để mà đứng vững đi tiếp, bởi em hiểu, các bước lại càng xa. Là