máy lọc không khí sharp Archive

Người lãnh đạo phải tự tin vào bản thân

Phải tự tin vào bản thân. Tự tin là một tố chẫt quan trọng của một người lãnh đạo. Tàng cường lòng tự tin, giảm việc tự phủ định mình thì biểu hiện của bạn mới giống nhà lãn >> Xem thêm: máy lọc không khí hitachi “Tôi

Nỗ lực học tập kinh nghiệm của người khác ba cây

Nỗ lực học tập kinh nghiệm của người khác Một người quản lý có tài khi nhìn các công ty khác có thể thấy được công ty đó kinh doanh không tồi, có thể tiếp thu kinh nghiệm kinh doanh của đối phương để phát triển công