Ai cũng biết Viettel là một trong những nhà mạng mạnh nhất trong lĩnh vực viễn thông của nước ta, không bởi thời gian tồn tại lâu năm mà chính là vì những ưu đãi vô cùng lớn cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên