Cuối năm nhất, Hà An nhận học bổng, còn Minh Nhật chỉ qua có mỗi môn thể dục. Hốt hoảng, cậu đành nhờ đến Hà An. Và thế là, nhiều chiều, Hà An đưa Minh Nhật qua khu bách khoa để chơi game bài dân gian kiếm