Nghiên cứu trường hợp tự tin trong đánh bài poker – Phil Hellmuth Jr Bây giờ chúng ta biết làm thế nào mạnh mẽ sự tự tin có thể được nói chuyện về một game thủ đánh bài poker những người đã được sử dụng nó cho